Seminar om kunst i stedsutvikling

Kunnskapsdeling står i sentrum når Nesodden kommune arrangerer seminar om kunst i stedsutvikling mandag 27. november 2023. Seminaret er et startskudd for prosessen der vi vil utforske hvordan vi kan samhandle for gode prosjekter i kunst i offentlig rom. Via åpenhet og konstruktive prosesser, er målet å utnytte og ivareta det sterke potensialet som Nesodden har innen kunst- og kulturfeltet.

Seminaret foregår på biblioteksscenen i Tangenten,  

Mandag 27. november kl. 14.00- 19.00 

 

Program og påmelding finner du her: Seminarprogram (PDF, 2 MB)