Restriksjoner på hagevanning fra 1. mai 2023

Nesodden kommune innfører restriksjoner på hagevanning fra 1. mai til 15. oktober. I denne perioden er det kun lov å vanne med håndholdt kanne. Vanning med slange, inkludert spredere og svetteslanger, er ikke tillatt. Nødvendig vask av flater på hus, terrasser og liknende tillates fortsatt.

Nødvendig for å sikre nok vann

​​Restriksjonene er nødvendig for å sikre nok vann til våre innbyggere og til eventuell brannslukking. Nivået i kommunens råvannskilde Blekslitjern er god, men det er begrenset produksjonskapasitet. Kommunen vil gjennom sommeren løpende overvåke situasjonen og vurdere om det er mulig å lette på restriksjonene.

 

Hva kan du gjøre for å spare på vannet?

  • Reparer vannkraner ute/inne som drypper og toaletter som renner. En kran som står og drypper forbruker mellom 7 og 30 m³ i året, mens et toalett som står og renner kan forbruke hele 400 m³ i året. Til sammenlikning bruker en person ca. 50 m³ vann i året.
  • Bruk sparedusj.
  • Fyll oppvaskmaskinen helt før du setter på.
  • Samle opp regnvann til vanning av blomster og planter.

 

Vi oppfordrer alle til å lojalt overholde vanningsrestriksjonene!