Nye covid-19 regler og anbefalinger

Klikk for stort bildeSøndag 3. januar kom regjeringen med flere nye regler og anbefalinger for hele landet for å begrense spredningen av covid-19. De nye nasjonale reglene er noe kommunen, virksomheter og alle innbyggere er pålagt å følge.

Kommunens ansvar å vurdere regjeringens anbefalinger

Det er pålagt kommunene å vurdere regjeringens anbefalinger opp mot den lokale smittesituasjonen, forholdsmessighet, og andre forhold som er beskrevet i veileder fra regjeringen. Kommunen skal altså se på Nesoddens situasjon. Veilederen fra  regjeringen har ikke lagt inn noen nye kriterier, og dermed blir også vurderingene langs de samme linjene som vi har hatt tidligere.

 

Oversiktlig smittesituasjon

Nesodden hadde et smitteutbrudd rett før jul, og dette er det nå god kontroll på. Vi har hatt lite annen smitte, og svært få tilfeller med ukjent smittekilde. Det er altså en relativt oversiktlig situasjon. De pålagte nasjonale tiltakene fra regjeringen om bl.a. private og offentlige sammenkomster og skjenkestopp, vil i seg selv stramme inn mye av den sosiale kontakten frem til 18. januar. Nesodden har fra før strenge regler om bruk av munnbind på offentlig sted og i kollektivtrafikken, der dette er bestemt ved forskrift.

 

Felles ansvar

Hele landet ble bedt av regjeringen om å innføre rødt nivå på ungdomsskoler og videregående skoler, og dette er også gjort på Nesodden. Barnehager og barneskoler fortsetter på gult nivå. 

 

Med utgangspunkt at Nesodden allerede har innført en strengt inngripende forskrift, har god oversikt over smittesituasjonen og nå har fått nye regler fra regjeringen, er vår vurdering at vi ikke innfører ytterligere tiltak utover de nasjonale nå. Det blir ikke en stengning av treningssentrene, men under arrangementer som gruppetimer, yoga, spinning o.l. vil de være omfattet av de nasjonale bestemmelsene om at det kun kan delta maks 10 personer.

 

Det mest inngripende nå er rettet direkte mot hver og en av oss. Vi blir bedt om verken å ha, eller å være, gjester frem til 18. januar. Man kan også maksimalt være fem personer i private sammenkomster når man leier lokaler. Dette krever at hver og en av oss tar mye ansvar. Her har vi selv et ansvar for å ikke invitere, og for å takke nei til invitasjoner man eventuelt får.

 

Oppsummert gjelder følgende viktige endringer nå på Nesodden

 

Private sammenkomster:

Man oppfordres til ikke å ha gjester hjemme de neste ukene. Unntaket er de som bor alene. Disse kan få besøk av to venner. Det er en maksimalgrense på fem personer for private sammenkomster utenfor eget hjem (maksimalgrensen gjelder ikke for personer i samme husstand). Maksimalgrensen gjelder ikke for barn (barnehagebarn og barn i barneskolen) som tilhører samme kohort.  

 

Arrangementer

  • Maksimalt ti personer på alle innendørs arrangementer som f.eks. idrettsarrangementer, kulturarrangementer, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv. Fremdeles lov med 50 hvis alle sitter i fastmonterte seter.
  • I begravelser kan det være inntil 50 personer selv om setene ikke er fastmontert.

 

Treningssentrene

Det blir ikke en stengning av treningssentrene, men under arrangementer som gruppetimer, yoga, spinning o.l. vil de være omfattet av de nasjonale bestemmelsene om at det kun kan delta maks 10 personer. Antallsbegrensningen gjelder også for barn.

 

Skjenking: Nasjonal skjenkestopp.

Det er innført nasjonal skjenkestopp. Serveringsstedene kan ellers holde oppe som normalt.

 

Gymsaler og idrettshaller som i julen har vært stengt for eksterne aktører

Disse åpnes igjen for eksterne leietakere, men for maksimalt 10 personer og de må overholde regelen om å holde to meters avstand.  

De nye reglene og anbefalingene gjelder i første omgang frem til 18. januar. 

 

Innfører flere nasjonale smitteverntiltak - regjeringen.no

 

Informasjon om korona i Nesodden kommune