Legevaktslederen: Bruk brodder eller piggsko

Husk å ringe før du drar på legevakten. Nesodden kommune/Torbjørn Andersen

Legevaktsleder Stine Dejgaard anbefaler folk å vise aktsomhet for det utfordrende- og varierende føret i disse tider.

De hyppige skiftene i værforhold i form av store mengder snøfall, varierende temperaturer og så regnvær kan by på store utfordringer for den vanlige mannen og kvinnen i gata.


Gode forebyggende tiltak


- Romjulen og nyttårshelgen bar preg av ett høyt gjennomsnittlig trykk på legevaktens tjenestetilbud. Vi ser, som forventet, mye smitte med ulike infeksjonssykdommer i samfunnet. I tillegg måtte vi håndtere konsekvensene av de utfordrende kjøre- og føreforhold i form av ulykker av mindre- eller mer alvorlig karakter, sier Stine Dejgaard og fortsetter:- I dette ligger alt fra brudd i ankel og håndledd, til alvorlige hodeskader og trafikkulykker. Vi var samtidig utfordret av ett høyt samtidig frafall av eget personell i form av sykefravær. Til tross for dette, kom vi oss også gjennom denne julen og alle fikk den hjelpen de skulle ha, selv om noen kanskje måtte kjenne på en noe lengre ventetid enn vi til vanlig har, sier legevaktsleder Stine Dejgaard.

 

Hun har en klar oppfordring:

 

- Gode forebyggende tiltak kan være brodder eller piggsko. La bilen stå når forholdene tilsier det. Til den eldre del av befolkningen, og spesielt til de som er «dårlig til bens», vil jeg anbefale å unngå og ta seg frem på glatt føre og heller eventuelt be om bistand fra familie eller bekjente til viktige ærender, sier Dejgaard.

 

Husk å ringe før du kommer

Legevakten er ett tilbud for alle, men ikke for alt. Legevakten håndterer kun øyeblikkelig helsehjelp. Det som kan vente til påfølgende dag, må ivaretas av den enkeltes fastlege.

 

Ring før du kommer: Dette for å sikre rett helsehjelp til rett tid og i rett instans. Hos oss møter du personell med spesialkompetanse i medisinske vurderinger over telefon, akutt- og legevaktsmedisin. Vi er tilgjengelige for Nesoddens befolkning og besøkende i vår kommune, hele døgnet. 

 

- Pasienter ringer oss for alle mulige problemstillinger. Mange henvendelser skulle vært rettet til fastlegen, men vi ser også de som tar kontakt for sterke brystsmerter, alvorlige pustevansker, nedsatt bevissthet eller symptomer på hjerneslag. Sistnevnte gruppe settes i direkte kontakt med medisinsk nødtelefon, 113, uten unødige tidsforsinkelse, sier Dejgaard.

 

Nesodden legevakt

Forskjellen på ulike tjenester

Her forklarer legevaktslederen forskjellen på når du skal ringe fastlege, legevakt og ambulansetjenesten.

 

- Ring 113 ved kritiske, akutte tilstander som truer liv og helse. Eksempelvis ved alvorlige pustevansker, akutte lammelser eller talevansker, nedsatt bevissthet, akutte konstante brystsmerter, alvorlige ulykker, overdoser, ved selvmordsfare, forklarer Dejgaard og fortsetter:

 

- Ring 116117 for tilstander som krever øyeblikkelig legehjelp, men der liv og helse ikke umiddelbart er truet. Legevaktens tjenester håndterer øyeblikkelig helsehjelp, for tilstander som må vurderes/håndteres før fastlegen åpner, sier Dejgaard.

 

- Ring fastlegen for alle andre helserelaterte problemstillinger. Fastlegen er alles første kontakt inn i helsevesenet, den som kjenner den enkelte pasient best og den som har journal for hånden. Alt av utredende arbeid, forlengelse av sykemeldinger og fornyelse av resepter skal håndteres av fastlegen, sier Dejgaard. 

 

Her holder legevakten til

Legevakten holder til på Nesoddtunet og har åpningstid kl. 16.00-08.00 på alle hverdager og hele døgnet i helger og helligdager. Daglegevakten ivaretas ved rullering på det enkelte fastlegekontor. Legevaktens tjenestetilbud koordineres av legevaktssentralen (116117), som er ett døgnåpent tilbud. 

 

Besøksadresse:
Nesoddtunet Helse- og Omsorgssenter, Bygg A
Håkonskastet 25
1453 Bjørnemyr

Telefon:
113: Medisinsk nødhjelp
116117: Legevaktstjenester
Direkte telefonnummer til Nesoddens legevakt: 64 91 39 01