Kurs for pårørende til personer med demens

Pårørendeskolen i Follo tilbyr nye kurs for pårørende til personer med demens.


Tid og sted

Kurset går over fire onsdagskvelder: 9., 16., 23. og 30. mars, klokken18:00 -21:00
Kurssted: Langhuset, Nordre Follo, Gamle Vevelstadvei 34
Pris: kr 300 per deltager

Kursinnhold

 • Sykdomslære
 • Kommunikasjon
 • Praktiske tips i hverdagen
 • Fremtidsfullmakt/ vergemål
 • Hvordan ta vare på seg selv som pårørende
 • Velferdsteknologi
 • Møte med hjelpeapparatet

 

Samtalegrupper

Vi tilbyr også  samtalegrupper for pårørende til personer med demens. Tilbudet er gratis.


Ved å delta i samtalegruppe får du

 • økt kunnskap om demens.
 • dele erfaringer med andre i samme livssituasjon.
 • støtte og veiledning til å mestre hverdagen.
 • praktiske råd og orientering om offentlige hjelpeordninger.
   


Påmelding

Har du spørsmål eller vil melde deg på samtalegruppe eller kurs?
Send påmelding til demenskoordinator Tone G. Avlesen
Telefon: 415 14992
E-post: tone.gjersum.avlesen@nesodden.kommune.no