Kunngjøring av forskrift om midlertidig sperring av Langøyene for allmenn ferdsel og opphold

Kommunen har på forespørsel fra grunneier, Oslo kommune, vedtatt lokal forskrift som forbyr allmenn ferdsel og opphold på Langøyene inntil planlagt opprydningsarbeider på øya er ferdigstilt.

 

Forskriften ble vedtatt av Nesodden kommune den 25.02.2020 og stadfestet av Fylkesmannen 03.04.2020.

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring og oppheves når opprydningsarbeidene er ferdigstilte. Anleggsperioden er antatt å vare i 2 år. Forskriften kan ikke ha lenger virkning enn 5 år.

 

Forskriftens bestemmelser kan leses på lovdata.no