Informasjon om korona til flyktninger

CC-BY-NC-SA-4.0 Leverandør: Maskot Leverandør: NTB scanpix - Klikk for stort bilde CC-BY-NC-SA-4.0 Leverandør: Maskot Leverandør: NTB scanpix Alle flyktninger som bosettes på Nesodden får tett oppfølging av flyktningkonsulenter i kommunen. Siden mars 2020 har det stått sentralt å informere om hvilke koronatiltak og -anbefalinger som til enhver tid gjelder.

– Flyktningkonsulentene våre hører på hva de voksne flyktningene kjenner til av korona-informasjon, og vi supplerer med ny informasjon, sier virksomhetsleder Ingunn Frantzen i Integrering og mangfold.
 

– Etter at regjeringen innførte strenge tiltak i ti kommuner rundt Nordre Follo, kontaktet vi hver enkelt flyktning. Vi spurte om de hadde fått med seg de nye tiltakene. Tilbakemeldingene viste at de fleste hadde fått med seg at det var endringer, og hovedlinjene i disse. Vi tipset dem også om at de på Nesodden kommunes nettsider kan få oversatt teksten til sitt morsmål, sier hun.

Oversettelse til annet språk på nettsidene

På nettsidene til Nesodden kommune kan du helt øverst på siden velge Google Translate og få oversatt den norske teksten til mange språk. For eksempel engelsk, polsk, russisk, arabisk, pashto, somalisk og kurdisk.

Les mer om oversetterfunksjonen på kommunens nettsider ved å trykke her

Portrett. - Klikk for stort bildeVirksomhetsleder Ingunn Frantzen i Integrering og mangfold.Oppfølgingsteamet har også tett kontakt med de enslige, mindreårige flyktningene under 25 år:
 

– Oppfølgingsteamet diskuterer eller oppdaterer flyktningene om siste nytt om koronaregler. Denne informasjonsflyten går veldig bra. De aller fleste av de mindreårige flyktningene på Nesodden forholder seg godt til korona-informasjon på norsk, men de blir også informert om oversettelsesmulighetene på kommunens nettsider, sier hun.
 

Mange nasjonaliteter

I Nesodden kommune bor det cirka 180 personer som er definert som flyktninger. De vanligste morsmålene blant dem er arabisk, tigrinia, pashto, somalisk og kurdisk. Av disse er det kun tigrinia som ikke finnes på oversetterfunksjonen på kommunens nettsider.
 

Flyktninger i fåtall

– Vi som jobber i Integrering og mangfold jobber hovedsakelig med flyktningene som bosettes i kommunen etter avtale med staten. De utgjør et fåtall av alle med utenlandsk bakgrunn som bor i Nesodden kommune. Vi har derfor ikke oversikt over, eller kontakt med alle innvandrere, for eksempel de som er her på grunn av arbeid, sier hun.
 

Informasjon om korona får flyktningene – og innvandrerne – også flere andre steder i samfunnet, ikke minst i barnehagene og på skolen. De ansatte har direkte kontakt med foresatte, og det har også blitt oversatt informasjonsmateriell til ulike språk. Det er også en egen mottaksklasse på Nesoddtangen skole med minoritetsspråklige barn, som nylig har bosatt seg i Norge, og som ikke snakker tilstrekkelig norsk til å gå i vanlig klasse enda.

2600 innvandrere på Nesodden

Cirka 2600 personer er innvandrere på Nesodden, av Nesoddens totale befolkning på 20 000. Innvandrere på Nesodden utgjør cirka 13,4 prosent av befolkningen på Nesodden, mens gjennomsnittet på landsbasis er 14,7. Cirka 180 personer blant innvandrerne på Nesodden er også flyktninger. Flest innvandrere er det fra Sverige og Polen (cirka 300 personer fra hvert land). Etter det følger Tyskland, Danmark og Storbritannia. (IMDi.no – 2020-tall).

Integrering og mangfold:

Kommunens arbeid rettet mot flyktninger og innvandrere er organisert i Virksomhet Integrering og mangfold, som er delt i tre enheter:
1. Flyktningtjenesten, som følger opp voksne og familier i fem år.
2. Oppfølgingsteamet for enslige mindreårige, som følger opp ungdom under 25 år, som kommer hit uten følge av omsorgspersoner.
3. Introsenteret, som har ansvaret for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for flyktninger (og for andre minoritetsspråklige som ønsker det).