Fremtidens Nesodden – skolestruktur og utviklingen av Tangen sentrum

Siden er under oppdatering!

 

Det pågår for tiden to omfattende prosesser som vil ha betydning for Nesodden i mange år fremover: Hvordan skal fremtidens skolestruktur være og hvilken utvikling ønsker vi for Tangen sentrum. På kommunens hjemmesider finner du allerede mye informasjon om begge prosjektene, om hvordan du kan holde deg informert og om hvordan du kan medvirke.

 

Samleside for informasjon

Samtidig er begge prosessene omfattende og griper inn i hverandre, og dette er en samleside som skal gjøre det enklere både å få en oversikt over arbeidet som er gjort, over arbeidet i tiden fremover, og hvordan du kan medvirke. Her vil du bl.a. finne en digital tidslinje med en overordnet milepælsoversikt som viser gangen i prosessene, og det er også mulig å fordype seg ved å klikke seg inn på de ulike vedtakene og rapportene. Du vil også finne en samling av ofte stilte spørsmål og svar, og en ordliste som skal gjøre det enklere å forstå faguttrykkene som blir brukt.

Tett sammenheng mellom prosessene

Arbeidet med ny skolestruktur og planene for Tangen sentrum henger sammen. Områdeplanen for Tangen sentrum skal også regulere Nesoddtangen skole og Tangenåsen ungdomsskole i tråd med politiske føringer og vedtak. Planprosessen skal sikre at kvaliteter for skolenes uteområder og bygg jobbes frem og sikres i planen.  
 

Tidslinje for utvikling av Tangen sentrum og skolestruktur   Tidslinje for investeringer i større bygg (PPTX, 60 kB)