Fakturering av barnehageplass og SFO i koronatiden

Det faktureres ikke for barnehager og SFO som har vært stengt under koronatiden. 

Betalingen gjenopptas fra den dagen barnet får tilbud om å gå i barnehagen eller SFO.
 

Spørsmål og svar om barnehager og skoler.