Faktura og kreditnota til Nesodden kommune skal sendes elektronisk fra og med 1. august

Overgang til elektronisk faktura inngår i regjeringens satsing på fornying av offentlig sektor og digitalisering av offentlige tjenester. Fra 1. juli 2012 ble det obligatorisk for alle statlige etater å kreve at leverandørene skal sende elektronisk. Formatet fakturaen skal sendes på er standardformatet EHF. Nesodden kommune setter nå krav om kun elektronisk faktura fra og med 01.08.18.

 

Elektronisk faktura er en faktura i et strukturert dataformat som overføres elektronisk fra selger til kjøper og som kan importeres i kjøpers økonomisystem og behandles maskinelt. Elektronisk faktura bidrar til en mer effektiv behandlingsprosess, både hos leverandøren og kunden. Fakturaer som sendes på e-post, uansett format, regnes ikke som elektronisk faktura.

Aksesspunkt - et elektronisk postkontor

Utstedere og mottakere av elektroniske fakturaer må selv inngå avtale med et elektronisk postkontor (et aksesspunkt) som er en formidler av elektroniske dokumenter.

 

Se liste over godkjente aksesspunkt i Norge: http://www.anskaffelser.no/e-handel/artikler/aksesspunkter

Komplett fakturasystem med EHF: http://www.anskaffelser.no/temaer-elektronisk-handel/ehf-formater-innhold/fakturasystemer-som-kan-levere-ehf-web

 

Alle fakturaer skal påføres attestantens ressursnummer

Fakturaflyten bygger kun på attestantens ressursnummer, og det er derfor helt avgjørende at alle fakturaer merkes riktig. Ressursnummeret er 5-sifret og begynner alltid med 5****.

 

Fakturaadresse Nesodden kommune (org. nr. 944 383 565)

Alle fakturaer skal merkes med samme fakturaadresse. Dette gjelder fakturaer til alle virksomheter i kommunen. Adressen brukes kun til fakturaer, kreditnotaer og purringer:

 

Nesodden kommune
Fakturamottak
Postboks 123
1451 Nesoddtangen

 

Fakturainnhold

Bokføringsloven og kommunens internkontroll stiller krav til hva en faktura skal inneholde.

 

Følgende opplysninger skal være med i en korrekt faktura:

 • leverandørens navn og adresse
 • leverandørens organisasjonsnummer med MVA etter hvis leverandøren er registrert i mva-registeret.
 • navn og adresse til kjøper,
  • Nesodden kommune, fakturaadresse
 • ressursnummeret til den som skal attestere fakturaen
 • tydelig beskrivelse av hva som er levert og til hvem (leveringsadresse)
 • ved byggeprosjekter: prosjektnummer og prosjektnavn
 • fakturabeløpet uten merverdiavgift, merverdiavgiftsbeløpet og fakturabeløpet inkludert merverdiavgift
 • fakturanummer
 • fakturadato
 • hvis leverandøren er utenlandsk: IBAN-konto og BIC/SWIFT adresse, avtalt valuta
   

Fakturaer som ikke tilfredsstiller overstående krav blir returnert.