Digitalt folkemøte om utbyggingsprosjektet Nesoddtangen barneskole

Kommunen inviterer til digitalt informasjonsmøte om utbyggingsprosjektet Nesoddtangen barneskole tirsdag 25. juni kl. 17.00. 

 I forslaget til områdeplanen for Tangen sentrum åpnes det for at man enten kan bygge nytt skolebygg eller rehabilitere det gamle.  Formannskapet har bedt om et oppdatert faktagrunnlag for alternativene for å vurdere konseptvalget på nytt, i august.   Hvordan undervisningen skal foregå under byggearbeidene er den umiddelbare årsaken til at formannskapet vil diskutere konseptvalget igjen, og bakgrunnen for at det holdes et digitalt informasjonsmøte.  For å sikre tilstrekkelig forankring hos berørte grupper, inkludert foreldre, ansatte og elever, inviteres det derfor til et åpent digitalt folkemøte før endelig vedtak fattes.

På det digitale møtet vil kommunen orientere om hvordan undervisningen kan ivaretas under byggingen,  hvilke alternativer formannskapet skal vurdere, og hvilke ulemper og fordeler som følger med de forskjellige alternativene til skoledrift under anleggsperioden. Det vil være mulig å stille spørsmål i chat og møte blir tatt opp.

Når man går videre med prosjektet vil berørte brukergrupper bli involvert jamfør reglement for byggeprosjekter i Nesodden kommune.

Tilgangen til møtet blir tilgjengelig på kommunens hjemmeside før møtet.