Asfaltering på Flaskebekk brygge

20. - 21. september skal det utføres asfalteringsarbeider på Flaskebekk brygge. Det er del av utomhusarbeidene i forbindelse med ny trykkøknings- og pumpestasjon.

Entreprenør ber beboere og andre i området om å ikke parkere langs Flaskebekkveien disse dager. Arbeidene påvirker også snumulighetene på brygga.