Nye satser kommunale eiendomsavgifter 2017

digital post Foto: Istockphoto - Klikk for stort bilde

Kommunestyret vedtok den 14. desember 2016 i sak 145/16 nye satser for kommunale avgifter. Avgiftene fakuteres med forfall 25. mars, 25. juni, 25. september og 25. desember.

 

Se vedtatte priser for 2017
 

Nedenfor finner du informasjon om gebyrene og linker til sider med mer informasjon.

 

Renovasjonsavgift beregnes ut fra antall beholdere og størrelse på disse. I tillegg er det mulig å velge ulike fellesløsninger.

 

Feieavgift beregnes ut fra antall pipeløp og faktureres årlig. Tilsyn og feiing skal utføres minimum hvert 4. år.

 

Vann og avløp består av en fast del og en forbruksavhengig del. Forbruk blir enten beregnet ut fra boligens størrelse eller etter faktisk forbruk registrert med vannmåler.

 

Slamavgifter består av en fast del og en variabel basert på antall kubikk.

 

Har du solgt eller kjøpt eiendom i fjor?


Kommunen bruker det offentlige eiendomsregisteret som grunnlag for faktureringen. Det kan gå en tid fra en eiendomsoverdragelse har funnet sted til Statens kartverk får oppdatert eiendomsregisteret. Derfor kan det hende at tidligere eiere får faktura. Hvem som skal betale hva blir dermed en sak mellom gammel og ny eier.
Et godt råd er at det avklares allerede før eiendomsoverdragelsen hvem som skal betale avgiften.

Publisert av Skatt og fakturering. Sist endret 03.01.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering