pårørendeskolen i follo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursinnhold

 

Sykdomslære

 

Kommunikasjon

 

Praktiske tips i hverdagen

 

Fremtidsfullmakt/Vergemål

 

Pårørendes reaksjoner

 

Velferdsteknologi

 

Møte med hjelpeapparatet

 

 

Dato:

 

18. september, 25. september, 9. oktober, 16. oktober og 23. oktober

 

Klokkeslett: 18:00 - 21:00

 

 

Påmelding:

 

Heidi.Borgen.Larsen@oppegard.kommune.no

 

Tlf: 922 79 792 (du kan sende sms)

 

Påmeldingsfrist: 11. september 2019

 

Pris: 300 kroner pr deltager.

Enkel servering

 

Adresse: Greverud Sykehjem, Harriet Backers vei 30

 

 

                            

 

 

 

 

 

Skoleelever

 

 

 

Skolestart august 2019.

Vi er i gang med planleggingen av skoleåret 2019/2020. Alle skolepliktige må skrives inn, også barn som fikk utsettelse forrige skoleår.

 

Digital post

Overgang til elektronisk faktura inngår i regjeringens satsing på fornying av offentlig sektor og digitalisering av offentlige tjenester. Fra 1. juli 2012 ble det obligatorisk for alle statlige etater å kreve at leverandørene skal sende elektronisk. Formatet fakturaen skal sendes på er standardformatet EHF. Nesodden kommune setter nå krav om kun elektronisk faktura fra og med 01.08.18.

 

Elektronisk faktura er en faktura i et strukturert dataformat som overføres elektronisk fra selger til kjøper og som kan importeres i kjøpers økonomisystem og behandles maskinelt. Elektronisk faktura bidrar til en mer effektiv behandlingsprosess, både hos leverandøren og kunden. Fakturaer som sendes på e-post, uansett format, regnes ikke som elektronisk faktura.

 

 

NAV-logo

For å frigjøre mer tid til oppfølging av brukere har NAV Nesodden redusert åpningstider for «dropp inn» i mottaket. Fra og med 01.02.18 er mottaket er åpent mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 14.00.

NAV Nesodden prioriterer å bruke tiden på planlagte brukermøter alle dager hele uken igjennom.

Fant du det du lette etter?