Vanne blomster

Vanningsrestriksjoner gjelder i tidsrommet 1. mai - 15. oktober.

Produksjonen av drikkevann på Bleksli vannverk må periodevis denne sommeren stanses p.g.a. arbeider i forbindelse med  rehabilitering av hoved- og sperredammen i Blekslitjernet. Disse arbeidene vil pågå 1- 2 år frem i tid.  

                                                             

I forbindelse med driftsstans må kommunen kjøpe kostbart vann fra Bærum kommune og ser seg derfor nødt til å iverksette strenge vanningsrestriksjoner også denne sommeren.

 

Sommeren 2018 er det kun lov å vanne med kanne alle dager.

 

Vi oppfordrer alle til lojalt å følge bestemmelsene for å unngå at noen abonnenter lider under manglende vannforsyning om sommeren som følge av ulovlig vanning. Kontroller vil bli holdt.

Tursti kveld 1

Nesodden kommune inviterer frivillige organisasjoner, lag og foreninger til å søke tilskudd til lyssetting av turstier med solcellelys. Det er satt av 60 000 kroner i tilskudd i 2018.

Konsert

Nesodden kommune tildeler kr. 200.000,- hvert år fra kulturfondet. Fondet går til store kulturprosjekter og kulturelle satsinger som vil bidra til å synliggjøre Nesodden som kulturkommune.

 

Retningslinjer/vedtekter for tildeling av midler fra Kulturfondet.

 

Søknadsfrist:

1. juni hvert år

Søknadsfristen må være levert innen kl. 24:00 denne datoen. Søknader etter kl. 00:00 blir ikke vurdert.

Om ikke alle midlene blir tildelt grunnet manglende gode søknader, vil midlene overføres til neste års fond.

 

Bål

Mellom 15. april og 15. september er det normalt ikke tillatt å gjøre opp ild i skog og utmark.

 

I denne perioden må du søke kommunen om tillatelse dersom du ønsker å tenne bål eller grill i eller i nærheten av skog og utmark.
 

Dersom det er åpenbart at opptenningen ikke kan medføre brann er det allikevel et unntak i det nasjonale forbudet som gir mulighet for å gjøre opp ild.

Det er viktig at den som tenner opp ild er svært oppmerksom og påpasselig slik at ilden ikke kommer ut av kontroll. Følg sjekklisten som du finner på nettsiden til Norsk brannvernforening.

 

Før opptenning er det også viktig å gå inn på Follo brannvesen sin hjemmeside for at forsikre seg om at det ikke er lagt et totalforbud mot bålbrenning i våre kommuner.

 

 

DKS 2018 1

Nesodden kommune utlyser prosjektmidler til et eller to nye verksteder i Den kulturelle skolesekken (DKS). Søknadene som innvilges skal være innenfor kunstuttrykkene film, musikk, scenekunst eller visuell kunst.

Hunder

I henhold til hundeloven er det båndtvang fra 1. april til 20. august. Hunder skal være i bånd eller være forsvarlig inngjerdet.

 

Hundelovens formål er å bidra til å fremme et hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden.

 

Loven tar hensyn til at ikke alle er like fortrolige med hunder. Folk skal få lov til å ferdes på for eksempel offentlig sted og i turområder uten å måtte oppleve at en løs hund for eksempel følger etter eller stiller seg i veien, eller angriper hunder som holdes i bånd under luftetur.

 

Vi ber alle hundeeiere på Nesodden om å holde hunden sin i bånd av hensyn til andre folk og dyr.

Fant du det du lette etter?