Kommuneplan 2018-2042

Nå reviderer vi kommuneplanen. Kommuneplanen er det øverste strategiske styringsdokumentet i en kommune, og består av en samfunnsdel og en arealdel. 

Badeliv på Hellvik strand

Det ble foretatt badevannsprøver på Nesodden 04. juli 2018 på strendene på Nesodden.

Ifølge EUs badevannsdirektiv fra 2006 var alle prøveanalyser av "Utmerket kvalitet" bortsett fra på Linaro.

Det ble tatt oppfølgingsprøve 12.juli 2018, og denne gangen viste prøven at også på Linaro er badevannet av utmerket kvalitet.


Her kan du lese badevannsrapportene.

 

 

 

Digital post

Overgang til elektronisk faktura inngår i regjeringens satsing på fornying av offentlig sektor og digitalisering av offentlige tjenester. Fra 1. juli 2012 ble det obligatorisk for alle statlige etater å kreve at leverandørene skal sende elektronisk. Formatet fakturaen skal sendes på er standardformatet EHF. Nesodden kommune setter nå krav om kun elektronisk faktura fra og med 01.08.18.

 

Elektronisk faktura er en faktura i et strukturert dataformat som overføres elektronisk fra selger til kjøper og som kan importeres i kjøpers økonomisystem og behandles maskinelt. Elektronisk faktura bidrar til en mer effektiv behandlingsprosess, både hos leverandøren og kunden. Fakturaer som sendes på e-post, uansett format, regnes ikke som elektronisk faktura.

 

 

NAV-logo

For å frigjøre mer tid til oppfølging av brukere har NAV Nesodden redusert åpningstider for «dropp inn» i mottaket. Fra og med 01.02.18 er mottaket er åpent mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 14.00.

NAV Nesodden prioriterer å bruke tiden på planlagte brukermøter alle dager hele uken igjennom.

Nesoddtangen gård

Nesodden kommune fikk fra nyttår ansvaret for borgerlige vielser for Nesoddens innbyggere. Vielsen foretas av ordfører eller varaordfører, men kan også foretas av rådmann og kommuneadvokat. Nesoddtangen gård er kommunens vielseslokale på fastsatte datoer, som normalt er på to fredager i måneden. På andre datoer vil det skje i Auditoriet på Tangenten eller på et sted brudeparet selv ønsker.

Fant du det du lette etter?