Lav vannstand 2017

Bleksli vannverk henter råvannet sitt fra Blekslitjern. På grunn av en snøfattig vinter og ubetydelig med nedbør siste månedene, er vannnivået i tjernet nå så lavt at kommunen ser seg nødt til å innføre strenge vanningsrestriksjoner for sommeren 2017.

 

I perioden 1. mai til 1. oktober er det kun lov til å vanne med kanne alle dager.

 

 

Vi oppfordrer alle til lojalt å følge bestemmelsene, for å unngå at noen abonnenter lider under manglende vannforsyning gjennom sommeren som følge av ulovlig vanning. Kontroller vil bli holdt. 

Post i skyen.jpg

Hvert år sendes millioner av brev fra det offentlige til norske postkasser. Flere og flere av brevene fra det offentlige blir sendt digitalt. Enkelte av Nesodden kommunes virksomheter har nå  tatt i bruk løsningen SvarUt.
 

En digital postkasse er en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt.  Her vil du motta brev med vedtak, oppfølging av saker og etter hvert post med sensitivt innhold.

DigiPost logo

Hvis du har opprettet konto hos Digipost, og tidligere mottok papirfaktura, vil du nå få faktura tilsendt automatisk til din Digipost fra Nesodden kommune.

 

Dette gjelder ikke hvis du allerede har avtale med din bank om e-faktura og/eller avtalegiro. Da vil du motta faktura som tidligere.

Skoleelever


Alle barn som er født i 2011 og som bor i Nesodden kommune, eller flytter hit innen skolestart, skal begynne på skolen torsdag 17. august 2017.

 

I løpet av uke 45 vil alle de som kommunen har registrert til skolestart, få et brev med tilvisning av skolested.

 

Dere må bekrefte at dere mottar plassen ved å melde dere inn på kommunens elektroniske skjema innen 5. desember.

Nye postnummer fra 1.10.2016 - Oversiktskart

 

Fra 1. oktober innfører Posten Norge nye postnummer på Nesoddtangen.
Området som har hatt postnummer 1450 blir delt i fire. 1450 Nesoddtangen beholdes for en del av området, og det opprettes tre nye postnummer.

 

Dette medfører at mange adresser på Nesodden skifter postnummer. En oversikt over hvilke veier dette gjelder finnes i informasjonsfolderen fra Posten Norge:
 


Se hjemmesidene til Posten Norge for å finne riktige adresser.
  

 

Stetoskop

I løpet av uke 28 skal alle husstander på Nesodden ha fått en informasjonsbrosjyre om legevaktordningen på Nesodden (PDF, 528 kB).

 

Har du ikke fått brosjyren i din postkasse, kan du henvende deg til Infosenteret på Tangenten tlf.: 66964300, eller på epost infosenteret@nesodden.kommune.no så vil vi kunne sende deg en.

 

Du kan også gi oss beskjed i kommentarfeltet nederst i artikkelen. Si hvilket område du bor i.