Badeliv på Hellvik strand

Det ble foretatt badevannsprøver på Nesodden 04. juli 2018 på strendene på Nesodden.

Ifølge EUs badevannsdirektiv fra 2006 var alle prøveanalyser av "Utmerket kvalitet" bortsett fra på Linaro.

Det ble tatt oppfølgingsprøve 12.juli 2018, og denne gangen viste prøven at også på Linaro er badevannet av utmerket kvalitet.


Her kan du lese badevannsrapportene.

 

 

 

Vanne blomster

Vanningsrestriksjoner gjelder i tidsrommet 1. mai - 15. oktober.

Produksjonen av drikkevann på Bleksli vannverk må periodevis denne sommeren stanses p.g.a. arbeider i forbindelse med  rehabilitering av hoved- og sperredammen i Blekslitjernet. Disse arbeidene vil pågå 1- 2 år frem i tid.  

                                                             

I forbindelse med driftsstans må kommunen kjøpe vann fra Bærum kommune og ser seg derfor nødt til å iverksette strenge vanningsrestriksjoner også denne sommeren.

 

Sommeren 2018 er det kun lov å vanne med kanne alle dager.

 

Vi oppfordrer alle til lojalt å følge bestemmelsene for å unngå at noen abonnenter lider under manglende vannforsyning om sommeren som følge av ulovlig vanning. Kontroller vil bli holdt.

Bål

Mellom 15. april og 15. september er det normalt ikke tillatt å gjøre opp ild i skog og utmark.

 

I denne perioden må du søke kommunen om tillatelse dersom du ønsker å tenne bål eller grill i eller i nærheten av skog og utmark.
 

Dersom det er åpenbart at opptenningen ikke kan medføre brann er det allikevel et unntak i det nasjonale forbudet som gir mulighet for å gjøre opp ild.

Det er viktig at den som tenner opp ild er svært oppmerksom og påpasselig slik at ilden ikke kommer ut av kontroll. Følg sjekklisten som du finner på nettsiden til Norsk brannvernforening.

 

Før opptenning er det også viktig å gå inn på Follo brannvesen sin hjemmeside for at forsikre seg om at det ikke er lagt et totalforbud mot bålbrenning i våre kommuner.

 

 

DKS 2018 1

Nesodden kommune utlyser prosjektmidler til et eller to nye verksteder i Den kulturelle skolesekken (DKS). Søknadene som innvilges skal være innenfor kunstuttrykkene film, musikk, scenekunst eller visuell kunst.

Hunder

I henhold til hundeloven er det båndtvang fra 1. april til 20. august. Hunder skal være i bånd eller være forsvarlig inngjerdet.

Hundelovens formål er å bidra til å fremme et hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden.

Loven tar hensyn til at ikke alle er like fortrolige med hunder. Folk skal få lov til å ferdes på for eksempel offentlig sted og i turområder uten å måtte oppleve at en løs hund for eksempel følger etter eller stiller seg i veien, eller angriper hunder som holdes i bånd under luftetur.

 

Vi ber alle hundeeiere på Nesodden om å holde hunden sin i bånd av hensyn til andre folk og dyr.

Digital post

Overgang til elektronisk faktura inngår i regjeringens satsing på fornying av offentlig sektor og digitalisering av offentlige tjenester. Fra 1. juli 2012 ble det obligatorisk for alle statlige etater å kreve at leverandørene skal sende elektronisk. Formatet fakturaen skal sendes på er standardformatet EHF. Nesodden kommune setter nå krav om kun elektronisk faktura fra og med 01.08.18.

 

Elektronisk faktura er en faktura i et strukturert dataformat som overføres elektronisk fra selger til kjøper og som kan importeres i kjøpers økonomisystem og behandles maskinelt. Elektronisk faktura bidrar til en mer effektiv behandlingsprosess, både hos leverandøren og kunden. Fakturaer som sendes på e-post, uansett format, regnes ikke som elektronisk faktura.

 

 

Fant du det du lette etter?