Nesodden Kystlag

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Nesodden Kystlag
Geir Rønning
Telefon: 90543752
E-post: gmr@axmail.no
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0