Pinsekirkens barne- og ungdomsarbeid

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Pinsekirkens barne- og ungdomsarbeid
Fjellveien 31
1458 Fjellstrand
Telefon: 48 13 83 81
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0