Nesodden Taekwondo klubb

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Nesodden Taekwondo klubb
Seterveien 49
1450 Fjellstrand
Kjetil Rygh
Telefon: 91182813
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0