Velkommen til foreldrekurs TIBIR/PMTO

tirsdag 1. november 2022, 14.15 - 16.30

Informasjon

Kurset er for familier med barn som går i 1.-3. klasse hvor barnet er i risiko for eller har utviklet vansker i samspill med andre. Eksempler på situasjoner som kan være krevende: rutinesituasjoner, henting og levering på skole/SFO, søskenkrangling, familieaktiviteter på fritiden, familieselskap osv. Kurset bli gjennomført i gruppe med undervisning, diskusjon og deling av erfaringer. Deltakerne får oppgaver/»hjemmelekser» mellom kurskveldene.

Målet med kurset er

  • å styrke relasjonen mellom barn og voksen, og mellom søsken
  • å forsterke det emosjonelle båndet mellom voksen og barn ved å snu fastlåste samspillmønstre
  • å øke den positive involveringen (redusere konflikter, masing og dårlig stemning
  • å trygge foresatte i sin rolle som omsorgsgiver – ha en plan når ting blir vanskelig

 

Påmelding og mer informasjon

Hvis du har spørsmål eller vil melde deg på kurset, ta kontakte med oss:
E-post: sophie.vamnes@nesodden.kommune.no eller shelly.kissell@nesodden.kommune.no
Telefon: 41 22 3097 eller 47 65 97 89
Påmeldte inviteres til en individuell samtale.Påmeldingsfrist er 30. september

 

Sted

Berger skole
 

Kontakt

Nesodden kommune ved Barn, unge og familie
Kongleveien 2,  1450 Nesoddtangen

Tlf.: 66964300

E-post: post@nesodden.kommune.no

Legg til hendelsen i din kalender