Ansattoversikt


1-91000 Rådmannens ledergruppe

Ansatte i avdelingen 1-91000 Rådmannens ledergruppe
Navn Tittel Telefon E-post
Helsesykepleier 928 33 770

20000 Skole, barnehage og oppvekst

Ansatte i avdelingen 20000 Skole, barnehage og oppvekst
Navn Tittel Telefon E-post
Helsesykepleier 928 33 770

22000 Barn, unge og familie

Ansatte i avdelingen 22000 Barn, unge og familie
Navn Tittel Telefon E-post
Helsesykepleier 928 33 770