Ansattoversikt


1-91000 Rådmannens ledergruppe

Ansatte i avdelingen 1-91000 Rådmannens ledergruppe
Navn Tittel Telefon E-post
Virksomhetsleder 459 59 590

60000 Plan, teknikk og miljø

Ansatte i avdelingen 60000 Plan, teknikk og miljø
Navn Tittel Telefon E-post
Virksomhetsleder 459 59 590

60100 Eiendom

Ansatte i avdelingen 60100 Eiendom
Navn Tittel Telefon E-post
Virksomhetsleder 459 59 590