Ansattoversikt


1-91000 Rådmannens ledergruppe

Ansatte i avdelingen 1-91000 Rådmannens ledergruppe
Navn Tittel Telefon E-post
Kommunalsjef 982 30 082
Kommunedirektør 959 85 438
Kommunalsjef 957 76 889
Kommunalsjef 918 87 014
Kommunalsjef 958 78 171
Kommunalsjef 488 84 075
Kommunalsjef 936 95 837

20000 Skole, barnehage og oppvekst

Ansatte i avdelingen 20000 Skole, barnehage og oppvekst
Navn Tittel Telefon E-post
Virksomhetsleder 977 74 477
Virksomhetsleder
Virksomhetsleder 402 36 057
Virksomhetsleder
Rektor 996 38 496
Virksomhetsleder 952 37 881
Virksomhetsleder 940 14 837
Rektor 930 97 056
Virksomhetsleder
Rektor 488 84 901
Virksomhetsleder 452 38 600
Virksomhetsleder 419 06 777
Rektor
Virksomhetsleder 472 63 522
Rektor 911 46 698
Rektor 957 51 192
Rektor 930 17 321
Virksomhetsleder 470 17 747
Virksomhetsleder
Rektor 959 31 519
Kommunalsjef 936 95 837

22000 Barn, unge og familie

Ansatte i avdelingen 22000 Barn, unge og familie
Navn Tittel Telefon E-post
Koordinator 917 62 582
Konsulent
Virksomhetsleder 404 15 608
Helsesykepleier 469 01 039
Fagsjef 995 01 402
Fagsjef 400 34 716
Fagsjef 412 23 097

30000 Andre under rådmann

Ansatte i avdelingen 30000 Andre under rådmann
Navn Tittel Telefon E-post
Kommunedirektør 959 85 438
Kommunedvokat 911 13 655

40000 Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen 40000 Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon E-post
Virksomhetsleder 404 41 586
Virksomhetsleder 958 88 137
Virksomhetsleder
Virksomhetsleder 404 15 608
Virksomhetsleder 400 38 098
Kommuneoverlege
Virksomhetsleder 905 74 182
Kommunalsjef 488 84 075

40100 Miljøtjenesten

Ansatte i avdelingen 40100 Miljøtjenesten
Navn Tittel Telefon E-post
Avdelingsleder 404 38 605
Gry Tjernshaugen Gjefle
Virksomhetsleder 905 74 182
Avdelingsleder 990 00 825
Avdelingsleder 454 90 677

50000 Kultur

Ansatte i avdelingen 50000 Kultur
Navn Tittel Telefon E-post
Rådgiver 477 53 969
Fagsjef 478 26 007
Kommunalsjef 918 87 014
Fagsjef 908 78 908
Fagsjef 992 55 023
Fagsjef

60000 Plan, teknikk og miljø

Ansatte i avdelingen 60000 Plan, teknikk og miljø
Navn Tittel Telefon E-post
Kommunalsjef 982 30 082
Virksomhetsleder 459 59 590
Virksomhetsleder 918 07 347
Virksomhetsleder 975 60 041
Virksomhetsleder 982 24 351

60100 Eiendom

Ansatte i avdelingen 60100 Eiendom
Navn Tittel Telefon E-post
Pensjonistavlønning 915 36 629
FDV-leder 905 77 566
Virksomhetsleder 459 59 590
Arbeider 406 08 300
Fagleder prosjekt 992 60 411
Prosjektleder 468 14 433
Prosjektleder 415 31 340