Ansattoversikt


1-91000 Rådmannens ledergruppe

Ansatte i avdelingen 1-91000 Rådmannens ledergruppe
Navn Tittel Telefon E-post
Kommunalsjef

30000 Andre under rådmann

Ansatte i avdelingen 30000 Andre under rådmann
Navn Tittel Telefon E-post
Kommunalsjef

50000 Kultur

Ansatte i avdelingen 50000 Kultur
Navn Tittel Telefon E-post
Kommunalsjef