Ansattoversikt


1-91000 Rådmannens ledergruppe

Ansatte i avdelingen 1-91000 Rådmannens ledergruppe
Navn Tittel Telefon E-post
Pleiemedarbeider
Assistent barnehage
Psykolog 404 48 633
Adjunkt
Adjunkt
Pensjonistavlønning
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Adjunkt m/tilleggsutd.
Pleiemedarbeider
Fagleder
Konsulent
Assistent SFO
Adjunkt
Koordinator 917 62 582
Adjunkt m/tilleggsutd.
Assistent
Assistent barnehage
Pedagogisk leder
Pleiemedarbeider
Barnehagelærer m/dispensasjon
Pleiemedarbeider
Konsulent 907 21 011
Assistent barnehage
Assistent
Konsulent
Pedagogisk leder
Lektor 980 29 696
Pleiemedarbeider
Assistent barnehage
Adjunkt
Fagarbeider
Kommunesenter koordinator 996 44 047
Adjunkt
Assistent SFO
Assistent Skole
Assistent Skole
Pleiemedarbeider
Sosialkurator 900 24 862
Helsesekretær
Assistent barnehage
Helsefagarbeider
Pleiemedarbeider
Lærer
Assistent barnehage
Pleiemedarbeider
Rådgiver
Fagarbeider med fagskoleutdanning
Spesialsykepleier 903 64 702
Konsulent 409 52 947
Elev
Konsulent 489 50 246
Barne- og ungdomsarbeider
Musikk- og kulturskolelærer (240 stp)
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Barnevernpedagog 948 63 401
Helsefagarbeider
Adjunkt
Vaktmester 990 08 426
Rådgiver 477 53 969
Konsulent
Barne- og ungdomsarbeider
Adjunkt m/tilleggsutd.
Assistent barnehage
Fagarbeider
Adjunkt m/tilleggsutd.
Pleiemedarbeider
Adjunkt m/tilleggsutd.
Spesialhjelpepleier
Hjelpepleier
Lektor m/tilleggsutd.
Assistent SFO
Assistent barnehage 481 17 280
Assistent
Barne- og ungdomsarbeider
Assistent Skole
Adjunkt m/tilleggsutd.
Hjelpepleier
Assistent
Pedagogisk leder
Oppdragstaker
Helsefagarbeider 402 44 310
Assistent barnehage
Assistent barnehage
Konsulent 402 28 080
Konsulent
Vaktmester med fagbrev 975 89 303
Renholdsoperatør
Renholder
Hjelpepleier
Assistent SFO
Oppdragstaker
Musikk- og kulturskolelærer (300 stp)
Lærling 911 66 508
Assistent barnehage
Pedagogisk leder
Barnehagelærer
Pleiemedarbeider
Assistent barnehage 971 62 149
Helsefagarbeider
Musikk- og kulturskolelærer (360 stp ink. master)
Pensjonistavlønning 915 36 629
Arealplanlegger
Adjunkt m/tilleggsutd.
Pedagogisk leder
Kokk
Avdelingsarkitekt
Helsefagarbeider
Koordinator 415 14 992
Pedagogisk leder
Adjunkt m/tilleggsutd.
Virksomhetsleder 404 41 586
Sykepleier
Rådgiver
Adjunkt m/tilleggsutd.
Konsulent
Pleiemedarbeider
Adjunkt m/tilleggsutd.
Miljøveileder
Barne- og ungdomsarbeider
Lærer u/godkj. Utdannelse
Sykepleier
Pleiemedarbeider
Adjunkt
Hjemmehjelp
Miljøterapeut
Elev
Assistent barnehage
Renholder
Sykepleier
Spesialsykepleier
Assistent barnehage
Pensjonistavlønning
Pensjonistavl. underv.
Musikk- og kulturskolelærer (240 stp)
Assistent Skole 482 61 866
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Lærer u/godkj. Utdannelse
Hjelpepleier
Adjunkt
Hjelpepleier
Hjelpepleier
gammelt mobil,nr 93477763
Pleiemedarbeider
Helsesykepleier 928 36 610
Adjunkt
Adjunkt
Pedagogisk leder m/dipensasjon
Adjunkt m/tilleggsutd.
Renholder
Fagleder
Sykepleier
Rådgiver
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Adjunkt
Fagleder 906 95 943
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Arkitekt
Barnehagelærer m/dispensasjon
Helsefagarbeider
Vaktmester med fagbrev 958 37 781
Musikk- og kulturskolelærer (300 stp. inkl.master)
Fagarbeider
Pleiemedarbeider
Sykepleier
Miljøveileder
Pleiemedarbeider
Oppdragstaker
Adjunkt
Sykepleier
Fotterapeut
Helsefagarbeider
Pedagogisk leder
Bibliotekar
Helsefagarbeider
Pleiemedarbeider
Helsefagarbeider
Lektor
Assistent
Adjunkt m/tilleggsutd.
Assistent SFO
Assistent barnehage
Barnehagelærer m/dispensasjon
Pleiemedarbeider
Kommunikasjonssjef 468 18 699
Pedagogisk leder 940 14 827
Adjunkt m/tilleggsutd.
Pleiemedarbeider
Adjunkt
Konsulent
Pensjonistavlønning
Pleiemedarbeider
Ingeniør
Miljøveileder
Assistent SFO
Assistent
Helsesykepleier 954 78 750
Avlaster i eget hjem
Assistent Skole
Avlaster i eget hjem
Assistent
Renholder
Konsulent
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Arbeider
Pleiemedarbeider
Barne- og ungdomsarbeider
Oppdragstaker
Undervisningsinspektør 468 49 812
Sykepleier
Barne- og ungdomsarbeider
Helsesykepleier 928 33 770
Pensjonistavlønning
Oppdragstaker
Konsulent
Assistent SFO
Pleiemedarbeider
Psykolog 404 48 631
Sykepleier
Miljøarbeider
Lærling
Pleiemedarbeider
Virksomhetsleder 958 88 137
Barne- og ungdomsarbeider
Adjunkt m/tilleggsutd.
Lektor m/tilleggsutd.
Konsulent
Virksomhetsleder
Lærer u/godkj. Utdannelse
Jobbspesialist 484 24 682
Renholder
Helsefagarbeider
Barnevernkonsulent 907 21 740
Barne- og ungdomsarbeider
Renholder
Konsulent
Pleiemedarbeider
Konsulent 456 19 934
Adjunkt m/tilleggsutd.
Pedagogisk leder
Assistent SFO
Miljøarbeider
Assisterende styrer bhg 66 96 60 75
Miljøterapeut
Pleiemedarbeider
Konsulent
Assistent barnehage
Renholdsoperatør
Avlaster i eget hjem
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider
Virksomhetsleder 977 74 477
Assistent Skole
Arbeider 971 19 110
Fagarbeider med fagskoleutdanning m/særaldersgrense
Pleiemedarbeider
Helsesykepleier 917 67 664
Renholder
Rådgiver
Pensjonistavl. underv. 906 91 789
Assistent
Pleiemedarbeider
Sykepleier
Pleiemedarbeider
Adjunkt m/tilleggsutd.
Lektor
Helsefagarbeider
Assistent barnehage
Barne- og ungdomsarbeider
Pleiemedarbeider
Avdelingsleder 481 48 341
Lektor m/tilleggsutd.
Barne- og ungdomsarbeider
Assistent
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Lærer u/godkj. Utdannelse
Pleiemedarbeider
Avlaster i eget hjem
Fagsjef 66 96 43 51
Konsulent
Pedagogisk leder
Barne- og ungdomsarbeider
Adjunkt m/tilleggsutd.
Pleiemedarbeider
Lærer
Barnehagelærer /Støtte
Barne- og ungdomsarbeider
Fagsjef 926 40 867
Sykepleier 480 22 791
Adjunkt m/tilleggsutd.
Assistent barnehage
Pleiemedarbeider
Helsesykepleier
Sykepleier 471 82 373
Sykepleier 472 65 701
Pleiemedarbeider
Sykepleier
Oppdragstaker
Lektor
Barnevernkonsulent 400 33 651
Assistent barnehage
Helsefagarbeider
Lektor
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider
Assistent barnehage
Adjunkt
Adjunkt m/tilleggsutd.
Assistent barnehage
Legespesialist 469 44 691
Adjunkt m/tilleggsutd.
Assistent
Avdelingsleder 404 15 617
Konsulent
Helsefagarbeider
Tilsynsvakt
Overingeniør
Pleiemedarbeider
Assistent Skole
Assistent Skole
Kommunalsjef 982 30 082
Lærer u/godkj. Utdannelse
Sykehjemsoverlege 416 62 895
Konsulent
Adjunkt m/tilleggsutd.
Avdelingsleder 976 94 095
Avlaster i eget hjem
Virksomhetsleder 404 15 608
Helsefagarbeider
Assistent
Lærling
Vaktmester
Oppdragstaker
FDV-leder 905 77 566
Lektor m/tilleggsutd.
Lektor m/tilleggsutd.
Assistent barnehage
Adjunkt m/tilleggsutd.
Adjunkt m/tilleggsutd.
Barnehagelærer m/dispensasjon
Lektor m/tilleggsutd.
Virksomhetsleder 459 59 590
Assistent Skole
Assistent barnehage
Pleiemedarbeider
Avlaster i eget hjem
Lektor m/tilleggsutd.
Lektor m/tilleggsutd.
Pedagogisk leder
Rådgiver 917 64 809
Pedagogisk leder
Hjelpepleier
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Adjunkt m/tilleggsutd.
Adjunkt m/tilleggsutd.
Adjunkt m/tilleggsutd.
Pensjonistavlønning
Musikk- og kulturskolelærer (240 stp)
Lærer u/godkj. Utdannelse
Barnevernkonsulent
Lektor m/tilleggsutd.
Fagleder
Adjunkt
Elev
Pleiemedarbeider
Bibliotekar
Konsulent
Assistent
Adjunkt m/tilleggsutd.
Lektor m/tilleggsutd.
Rådgiver
Kokk
Konsulent 976 96 563
Pleiemedarbeider
Virksomhetsleder
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Oppdragstaker
Husfar
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Lektor m/tilleggsutd.
Pleiemedarbeider
Barnehagelærer /Støtte
Adjunkt m/tilleggsutd.
Kokk
Pleiemedarbeider
Pedagogisk leder
Fagarbeider med fagskoleutdanning
Pleiemedarbeider
Assistent Skole
Pleiemedarbeider 971 17 190
Assistent
Adjunkt m/tilleggsutd.
Helsesykepleier 908 55 636
Adjunkt m/tilleggsutd.
Miljøterapeut
Helsefagarbeider
Overingeniør 481 12 499
Assistent barnehage
Fagarbeider
Undervisningsinspektør
Assistent barnehage
Musikk- og kulturskolelærer (360 stp ink. master)
Ingeniør
Adjunkt m/tilleggsutd.
Helsefagarbeider
Barne- og ungdomsarbeider
Tillitsvalgte
Psykolog 901 68 538
Assistent Skole
Pleiemedarbeider
Ingeniør
Pedagogisk leder
Omsorgsarbeider
Assistent barnehage
Helsefagarbeider
Pleiemedarbeider
Seniorrådgiver 474 83 677
Driftsoperatør 976 59 932
Lærer u/godkj. Utdannelse
Konsulent 957 07 706
Assistent Skole
Tilsynsvakt
Ergoterapeut
Sykepleier
Adjunkt
Assistent Skole
Pensjonistavlønning
Helsefagarbeider
Adjunkt m/tilleggsutd.
Adjunkt
Assistent SFO
Pleiemedarbeider
Helsefagarbeider
Assistent Skole
Adjunkt m/tilleggsutd.
Barne- og ungdomsarbeider
Sykepleier
Pleiemedarbeider
Kommunedirektør 959 85 438
Pedagogisk leder
Lærling
Sykepleier
Pleiemedarbeider
Hjelpepleier
Fagarbeider (m. særaldersgrenser)
Pedagogisk leder
Assistent barnehage
Barnehagelærer m/dispensasjon
Virksomhetsleder 400 38 098
Vaktmester 416 55 204
Jurist
Pedagogisk leder
Renholdsoperatør
Adjunkt
Assistent SFO
Daglig leder SFO
Lærling
Fagsjef 986 07 569
Bibliotekar
Oppdragstaker
Avdelingsleder 951 98 575
Assistent barnehage
Ruskonsulent
Pleiemedarbeider
Adjunkt
Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Lærer
Fagarbeider
Rådgiver
Assistent Skole
Hjelpepleier
Lærling
Barne- og ungdomsarbeider
Assistent barnehage
Lektor m/tilleggsutd.
Barnehagelærer
Driftsoperatør m/fagbrev 979 50 479
Assistent barnehage
Virksomhetsleder 402 36 057
Assistent SFO
Fagarbeider
Konsulent 472 67 843
Fagarbeider med fagskoleutdanning
Assistent SFO
Konsulent
Assistent
Pleiemedarbeider
Assistent barnehage
Helsefagarbeider
Driftsleder 416 26 456
Avdelingsleder 950 78 346
Adjunkt m/tilleggsutd.
Avdelingsleder 404 38 605
Gry Tjernshaugen Gjefle
Pleiemedarbeider
Oppdragstaker
Adjunkt m/tilleggsutd.
Assistent / Støtte
Lærer
Pleiemedarbeider
Sykepleier
Sykepleier
Driftsoperatør m/fagbrev 915 74 752
Pleiemedarbeider
Helsefagarbeider
Undervisningsinspektør 473 59 912
Lærer u/godkj. Utdannelse
Spesialhjelpepleier
Assistent Skole
Fagarbeider
Adjunkt
Sykepleier
Barnehagelærer /Støtte
Adjunkt
Pleiemedarbeider
Barne- og ungdomsarbeider
Fagarbeider
Virksomhetsleder
Adjunkt m/tilleggsutd.
Pleiemedarbeider
Assistent barnehage
Assistent barnehage
Vaktmester med fagbrev 905 59 561
Pedagogisk leder
Adjunkt m/tilleggsutd.
Oppdragstaker
Assistent
Assistent barnehage
Adjunkt m/tilleggsutd.
Fagarbeider med fagskoleutdanning
Barne- og ungdomsarbeider