Ansattoversikt


1-91000 Rådmannens ledergruppe

Ansatte i avdelingen 1-91000 Rådmannens ledergruppe
Navn Tittel Telefon E-post
Kommunalsjef
Kommunedirektør
Kommunalsjef 66 96 43 52
Kommunedvokat 66 96 43 27
Kommunalsjef
Kommunalsjef 66 96 43 73
Kommunalsjef 66 96 43 25
Kommunalsjef

20000 Skole, barnehage og oppvekst

Ansatte i avdelingen 20000 Skole, barnehage og oppvekst
Navn Tittel Telefon E-post
Virksomhetsleder 66 96 61 80
Virksomhetsleder
Virksomhetsleder
Virksomhetsleder
Rektor
Virksomhetsleder 66 96 60 70
Virksomhetsleder
Rektor
Rektor
Virksomhetsleder 66 96 60 80
Virksomhetsleder
Rektor
Virksomhetsleder 66 96 60 20
Rektor
Virksomhetsleder
Rektor
Rektor
Virksomhetsleder 66 96 45 00
Oppdragstaker
Rektor
Kommunalsjef

22000 Barn, unge og familie

Ansatte i avdelingen 22000 Barn, unge og familie
Navn Tittel Telefon E-post
Konsulent 66 96 43 97
Virksomhetsleder 66 96 46 18
Helsesykepleier 66 96 45 49
Fagsjef 66 96 45 47
Fagsjef 66 96 45 22
Fagsjef 66 96 44 07

30000 Andre under rådmann

Ansatte i avdelingen 30000 Andre under rådmann
Navn Tittel Telefon E-post
Rådgiver
Kommunalsjef

40000 Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen 40000 Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon E-post
Virksomhetsleder
Virksomhetsleder
Virksomhetsleder 66 96 46 18
Virksomhetsleder 66 96 43 44
Kommuneoverlege 66 96 47 59
Virksomhetsleder 66 96 46 88
Kommunalsjef 66 96 43 25

40100 Miljøtjenesten

Ansatte i avdelingen 40100 Miljøtjenesten
Navn Tittel Telefon E-post
Avdelingsleder 66 96 61 96
Gry Tjernshaugen Gjefle
Virksomhetsleder 66 96 46 88
Avdelingsleder
Avdelingsleder 66966201/02

50000 Kultur

Ansatte i avdelingen 50000 Kultur
Navn Tittel Telefon E-post
Fagsjef 66 96 43 51
Kommunalsjef
Fagsjef
Fagsjef
Fagsjef
Fagsjef

60000 Plan, teknikk og miljø

Ansatte i avdelingen 60000 Plan, teknikk og miljø
Navn Tittel Telefon E-post
Kommunalsjef
Virksomhetsleder
Virksomhetsleder
Virksomhetsleder
Virksomhetsleder
Virksomhetsleder

60100 Eiendom

Ansatte i avdelingen 60100 Eiendom
Navn Tittel Telefon E-post
Pensjonistavlønning
FDV-leder
Virksomhetsleder
Boligsjef
Fagleder prosjekt
Prosjektleder
Prosjektleder