Myklerud skole

   

Publisert av Mette Marit Bratlie. Sist endret 14.11.2014
Glade barn i snø

Nå kan du elektronisk melde inn ønske om SFO-plass for ditt barn for skoleåret 2015/16. Fristen er 1. april.
Det elektroniske skjemaet er også til endring av SFO-opphold og oppsigelse av SFO-plass for skoleåret 2015/16.
Eventuelle endringer om opphold inneværende skoleår 2014/2015, må avklares direkte med den aktuelle skolefritidsordningen.
 

De som allerede har meldt inn nytt barn til SFO for skoleåret 2015/16 blir ivaretatt. Alle nye barn blir kontaktet i løpet av våren.

 

Til SFO e-skjema

I slutten av februar starter det kurs for deg med barn i aldersgruppen 4-12 år. Kurset  går over 9 ganger og fokuserer på hvordan få til et godt samarbeid med barnet. Kurset er basert på PMTO (Parent Management Training, Oregonmodellen). Les mer her

padlock