Myklerud skole

   

Skoleelever


Alle barn som er født i 2009 og som bor i Nesodden kommune, eller flytter hit innen skolestart, skal begynne på skolen tirsdag 18. august 2015.


Dersom du har barn som skal begynne på skolen, ber vi deg om å fylle ut elektronisk skjema innen 1. mars.

 

Kommunen benytter primært data fra folkeregisteret og det kommunale administrasjonssystemet for oppvekst for å ha oversikt over hvilke barn som bor i kommunen og er skolepliktige. Det er derfor svært viktig at foresatte sørger for at folkeregisteret har korrekte data om familien og at du gir beskjed til kommunen dersom ditt barn skal begynne på en annen skole. Dette gjøres også i det elektroniske innmeldingsskjemaet.

SFO vil ha åpent alle dager i skolens vinterferie, uke 8. På grunn av bemanning disse dagene må vi få vite hvor mange som vil benytte seg av tilbudet.

Påmelding om hvilke dager barnet kommer på SFO, sendes på e-post til elin.lundby@nesodden.kommune.no innen 1. februar. Vi ønsker tilbakemelding bare fra dem som skal benytte seg av SFO i vinterferieuka. De vi ikke hører fra, har da ferie.


Vennlig hilsen
Myklerud SFO

padlock