Nyheter fra Berger skole

Berger skole panorama

.

 

Sist endret 26.11.2014
ungdom.jpg

Berger Kulturforum er en frivillig ordning, som vi på Berger skole er veldig glade for å kunne tilby elevene våre. Formålet med tilbudet er å gi elevene våre en sosial møteplass der de kan være sammen om aktiviteter de liker å holde på med etter at skoledagen er over. Kulturforumet vil bestå av flere aktivitetsgrupper for 5.-7.trinn på forskjellige ukedager.

 

Bjørketrær

 

5. trinn har i Kunst & Håndverk jobbet med begrepene primær-, sekundær-, tertiær- og komplementærfarge ved bruk av akvarell.

Elevene har fremstilt en toneskala med komplementærfargene og dannet fargene i Ittens fargesirkel.Elevene har eksperiment med å skyggelegge med slagskygge.

Fotballbanen på Berger.jpg

 Kjære foreldre/foresatte og venner av Berger skole

Velkommen tilbake til nytt skoleår. Våre eldste elever er på Fagerhøi leirskole denne uken og lærerne rapporterer om hyggelige Bergerbarn, masse god aktivitet og god læring. Våre yngste elever er godt i gang med sin andre skoleuke, det er hyggelig stemning i begge klassene med totalt 45 elever.

I sommer ble også den store fotballbanen utbedret og fremstår nå med frodig grønn kunstgressmatte. Banen genererer masse aktivitet, lek og ballspill.

 

Det har gjennom sommeren vært mye gravearbeid ved Nesodden videregående skole. Dette arbeidet vil i ukene fremover forsette, men vil i hovedsak skje på baksiden av skolen. Mange av våre elever benytter en gangsti som går fra hovedveien (Hellvikskogvei) og opp bak skolen. Dette vil være ett anleggsområde i ukene fremover med høy aktivitet fra morgen til kveld.

 

Vi ber derfor om at alle elever som går via Hellvikskogvei om å bruke Kjartan Veldes vei, ikke snarveien bak videregående, så lenge gravearbeidet pågår. 

Glade barn i snø

Nå kan du elektronisk melde inn ønske om SFO-plass for ditt barn for skoleåret 2015/16. Fristen er 1. april.
Det elektroniske skjemaet er også til endring av SFO-opphold og oppsigelse av SFO-plass for skoleåret 2015/16.
Eventuelle endringer om opphold inneværende skoleår 2014/2015, må avklares direkte med den aktuelle skolefritidsordningen.
 

De som allerede har meldt inn nytt barn til SFO for skoleåret 2015/16 blir ivaretatt. Alle nye barn blir kontaktet i løpet av våren.

 

Til SFO e-skjema

Skoleelever


Alle barn som er født i 2009 og som bor i Nesodden kommune, eller flytter hit innen skolestart, skal begynne på skolen tirsdag 18. august 2015.


Dersom du har barn som skal begynne på skolen, ber vi deg om å fylle ut elektronisk skjema innen 1. mars.

 

Kommunen benytter primært data fra folkeregisteret og det kommunale administrasjonssystemet for oppvekst for å ha oversikt over hvilke barn som bor i kommunen og er skolepliktige. Det er derfor svært viktig at foresatte sørger for at folkeregisteret har korrekte data om familien og at du gir beskjed til kommunen dersom ditt barn skal begynne på en annen skole. Dette gjøres også i det elektroniske innmeldingsskjemaet.

padlock