Nyheter fra Berger skole

Berger skole panorama

.

 

Sist endret 26.11.2014

Det har gjennom sommeren vært mye gravearbeid ved Nesodden videregående skole. Dette arbeidet vil i ukene fremover forsette, men vil i hovedsak skje på baksiden av skolen. Mange av våre elever benytter en gangsti som går fra hovedveien (Hellvikskogvei) og opp bak skolen. Dette vil være ett anleggsområde i ukene fremover med høy aktivitet fra morgen til kveld.

 

Vi ber derfor om at alle elever som går via Hellvikskogvei om å bruke Kjartan Veldes vei, ikke snarveien bak videregående, så lenge gravearbeidet pågår. 

smilende barn.jpg

Tirsdag 18. august er første skoledag etter en lang og deilig sommerferie. Vi gleder oss til å se både nye og  gamle elever på plass her på Berger skole!

 

2.-7. trinn møter opp kl. 08.30 ved trappen foran Bygg A (gamlebygget).
Skoledagen avsluttes kl. 12.45.

 

1. trinn møter opp kl. 09.30 foran hovedinngangen til 1. klasse/ base 1.
Skoledagen avsluttes kl. 12.30. 
 

Husk matpakke og drikke.

Liten jente som danser i løvetanneng

Kjære foreldre/foresatte, elever og venner av Berger skole

Nok et skoleår går med raske skritt mot slutten og nå gleder vi oss til sommerferien!

I løpet av vårhalvåret har skolens arrangementskomite, som består av 6. og 7. trinns elever, arrangert Berger show og samlet inn 4250 kroner. Disse pengene er gitt SOS barnebyer. SFOs sommerkafe sist fredag var en suksess, det var hyggelig stemning og en fin avslutning for årets SFO- seniorer. Overskuddet fra kafesalget på sommerkafeen var på 4500 kroner og blir gitt til et veldedig formål.

 

Glade barn i snø

Nå kan du elektronisk melde inn ønske om SFO-plass for ditt barn for skoleåret 2015/16. Fristen er 1. april.
Det elektroniske skjemaet er også til endring av SFO-opphold og oppsigelse av SFO-plass for skoleåret 2015/16.
Eventuelle endringer om opphold inneværende skoleår 2014/2015, må avklares direkte med den aktuelle skolefritidsordningen.
 

De som allerede har meldt inn nytt barn til SFO for skoleåret 2015/16 blir ivaretatt. Alle nye barn blir kontaktet i løpet av våren.

 

Til SFO e-skjema

Skoleelever


Alle barn som er født i 2009 og som bor i Nesodden kommune, eller flytter hit innen skolestart, skal begynne på skolen tirsdag 18. august 2015.


Dersom du har barn som skal begynne på skolen, ber vi deg om å fylle ut elektronisk skjema innen 1. mars.

 

Kommunen benytter primært data fra folkeregisteret og det kommunale administrasjonssystemet for oppvekst for å ha oversikt over hvilke barn som bor i kommunen og er skolepliktige. Det er derfor svært viktig at foresatte sørger for at folkeregisteret har korrekte data om familien og at du gir beskjed til kommunen dersom ditt barn skal begynne på en annen skole. Dette gjøres også i det elektroniske innmeldingsskjemaet.

padlock