Nyheter fra Berger skole

Berger skole panorama

.

 

Sist endret 26.11.2014
Glade barn i snø

Nå kan du elektronisk melde inn ønske om SFO-plass for ditt barn for skoleåret 2015/16. Fristen er 1. april.
Det elektroniske skjemaet er også til endring av SFO-opphold og oppsigelse av SFO-plass for skoleåret 2015/16.
Eventuelle endringer om opphold inneværende skoleår 2014/2015, må avklares direkte med den aktuelle skolefritidsordningen.
 

De som allerede har meldt inn nytt barn til SFO for skoleåret 2015/16 blir ivaretatt. Alle nye barn blir kontaktet i løpet av våren.

 

Til SFO e-skjema

Skoleelever


Alle barn som er født i 2009 og som bor i Nesodden kommune, eller flytter hit innen skolestart, skal begynne på skolen tirsdag 18. august 2015.


Dersom du har barn som skal begynne på skolen, ber vi deg om å fylle ut elektronisk skjema innen 1. mars.

 

Kommunen benytter primært data fra folkeregisteret og det kommunale administrasjonssystemet for oppvekst for å ha oversikt over hvilke barn som bor i kommunen og er skolepliktige. Det er derfor svært viktig at foresatte sørger for at folkeregisteret har korrekte data om familien og at du gir beskjed til kommunen dersom ditt barn skal begynne på en annen skole. Dette gjøres også i det elektroniske innmeldingsskjemaet.

padlock