Nyheter fra Berger skole

Berger skole panorama

.

 

Sist endret 26.11.2014
Åpning av hinderløype

Tirsdag 14. april var det høytidelig åpning av skolens nye hinderlype.

Trivelseleder Nora B. Ingeberg fra 7B holdt en kort tale før løypen ble åpnet til glede for alle elevene her på skolen.

En stor takk til FAU som har gitt hindeløypen til skole som gave, og takk til avdeling Eiendom og Friluft som i de siste ukene har jobbet på spreng med å få løypen på plass. 

 

 

Skoleelever


Alle barn som er født i 2009 og som bor i Nesodden kommune, eller flytter hit innen skolestart, skal begynne på skolen tirsdag 18. august 2015.


Dersom du har barn som skal begynne på skolen, ber vi deg om å fylle ut elektronisk skjema innen 1. mars.

 

Kommunen benytter primært data fra folkeregisteret og det kommunale administrasjonssystemet for oppvekst for å ha oversikt over hvilke barn som bor i kommunen og er skolepliktige. Det er derfor svært viktig at foresatte sørger for at folkeregisteret har korrekte data om familien og at du gir beskjed til kommunen dersom ditt barn skal begynne på en annen skole. Dette gjøres også i det elektroniske innmeldingsskjemaet.

padlock