Nesoddtunet bo- og servicesenter / Nesoddtunet sykehjem

Nesoddtunet bo- og servicesenter er Nesoddens sykehjem. Sykehjemmet ligger sentralt plassert på Nesodden, med en praktfull utsikt over Oslofjorden fra sydvest til nordvest og inn mot Oslo. Det er en moderne institusjon, bestående av tre bygg (ferdigstilt i 1988, 2001 og 2012), og har hele 122 sengeplasser.

Inngangspartiet til Nesoddtunet.
Foto Mette Marit Bratlie Sommerfest på Nesoddtunet 2012 (2)

 
  • Hvilke tjenester kan vi tilby?

Korttids- og rehabiliteringsopphold

gis som regel til brukere som kan flytte hjem igjen etter et kort opphold.
Søkere til korttidsopphold kan ha behov for observasjon, utredning og behandling.
Ved rehabiliteringsopphold må bruker kunne være aktivt med under oppholdet, og det må foreligge en faglig begrunnelse for medisinsk rehabilitering. 
Vanlig lengde er 2-3 uker.

Korttidsopphold gir en mulighet til vurdering av langtidsopphold.
Avbestilling av innvilgede og avtalte korttidsopphold må meldes fra i god tid før ankomst til Tildelingsteamet


Avlastningsopphold

gis til pårørende / familier som har særlig tyngende omsorgsoppgaver.  Avlastningsopphold sikrer omsorgsgiver nødvendig ferie / fritid. Søknad på slike opphold må sendes inn i god tid i forveien.
Et avlastningsopphold er gratis.

 

Langtidsopphold 

Alle aktuelle hjemmebaserte tjenester skal være utprøvd. Tilbudet vil som regel være et kortidsopphold som gir mulighet til ytterligere vurdering, før langtidsopphold vurderes.
For brukere som er dement / har behov for ekstra tett oppfølging, vil tjenesten tilrettelegges for dette.

Tjenestebeskrivelse
Nesoddtunet bo- og servicesenter- sykehjem.
Serviceerklæring
Nesoddtunet bo- og servicesenter- sykehjem.

 

  • Hva koster et opphold ? (Egenandel for opphold)

Korttidsopphold inntil 60 døgn/ år

En korttidsplass koster (se pris / betalingssats pr. døgn) i inntil 60 døgn/år. Korttidsopphold ut over dette, prises etter regelverket for langtidsopphold i henhold til "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester" fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011, - se kapittel 1 § 6 avsnitt 3.

Langtids- og korttidsopphold utover 60 døgn/år

I henhold til "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester" fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 kapittel 1 § 3, skal egenandel for langtids- og korttidsopphold ut over 60 døgn/år beregnes ut ifra den enkeltes inntekter / fradrag. Egenbetalingen kontrollberegnes hvert år når likningen foreligger.

For spørsmål om egenbetaling - ta kontakt med rådgiver ved Nesoddtunet bo- og servicesenter på telefon 66 96 46 13.

  • Søknad om opphold

Søknad  om opphold sendes: Nesodden kommune, Tildelingsteamet ved "Virksomhet for forebyggende og behandlende tjenester for voksne."
Adresse: Håkonskastet 25, 1453 Bjørnemyr.

Informasjon om tildeling av tjenester og søknad.


Egen nettportal
Nesoddtunet bo- og servicesenter - sykehjem

Lovhjemler:
Lovdata:
- Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester -
Kapittel. 1 
- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker - Forvaltningsloven

Intern link:
Demenskoordinator i Nesodden kommune

 

Publisert av Mette Marit Bratlie. Ansvarlig Virksomhet sykehjem. Sist endret 16.12.2013

Verktøy

Verktøy Større skriftSidekart, nettstedskartLytt til tekst, lesewebInternational, English, translation

Kontaktinformasjon

Nesodden kommune Tangenten, Kongleveien 2 Postboks 123
1451 Nesoddtangen
Telefon
: 66 96 43 00

Faks
: 66 96 47 90
Org.nr.
: 944 383 565
Kommunenr.
: 0216
Åpningstid
: Mai-aug: 8-15. Sept-april: 8-15.45

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips en venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
 
 
 
Ansvarlig redaktør Rådmann Geir Grimstad      Webredaktør Marianne Rand-Hendriksen
padlock