Nesoddtunet bo- og servicesenter / sykehjem

Nesoddtunet bo- og servicesenter er Nesoddens sykehjem. Tidligere var det bo- og servicetjenester her, men nå er plassene kun for korttid-, langtid- og rehabiliteringsopphold.

 

Sykehjemmet ligger sentralt plassert på Nesodden, med en praktfull utsikt over Oslofjorden fra sydvest til nordvest og inn mot Oslo. Det er en moderne institusjon, bestående av tre bygg (ferdigstilt i 1988, 2001 og 2012), og har tatt i bruk 116 sengeplasser.  
 

Litt om siste tilbygg som ble ferdigstilt i 2012.

Hvilke tjenester kan vi tilby?


- Korttids- og rehabiliteringsopphold

gis som regel til brukere som kan flytte hjem igjen etter et kort opphold.
Søkere til korttidsopphold kan ha behov for observasjon, utredning og behandling. Ved rehabiliteringsopphold må bruker kunne være aktivt med under oppholdet, og det må foreligge en faglig begrunnelse for medisinsk rehabilitering. 
Vanlig lengde er 2-3 uker.

Korttidsopphold gir en mulighet til vurdering av et langtidsopphold.

 

Avbestilling

Avbestilling av innvilgede og avtalte korttidsopphold må meldes fra i god tid før ankomst til Tildelingsteamet

>>Se billedgalleriInngang Nesoddtunet.Foto Mette Marit BratlieBilder fra sykehjemmet

 

Avlastningsopphold

gis til pårørende / familier som har særlig tyngende omsorgsoppgaver.  Avlastningsopphold sikrer omsorgsgiver nødvendig ferie / fritid. Søknad på slike opphold må sendes inn i god tid i forveien. Et avlastningsopphold er gratis.
 

Søknad sendes Tildelingsteamet.


 

Langtidsopphold 

Alle aktuelle hjemmebaserte tjenester skal være utprøvd. Tilbudet vil som regel være et kortidsopphold som gir mulighet til ytterligere vurdering, før langtidsopphold vurderes.
For brukere som er dement / har behov for ekstra tett oppfølging, vil tjenesten tilrettelegges for dette.


TjenestebeskrivelseServiceerklæring

 

Søknadsskjema

Gå til søknadsskjema (PDF, 225 kB)

 

Søknad sendes:

Nesodden kommune, Tildelingsteamet ved "Virksomhet for forebyggende og behandlende tjenester for voksne."
Adresse: Kommunesenter syd, Hagelundveien 24, 1450 Nesoddtangen

 

Informasjon om tildeling av tjenester.

 

Lovhjemler:

Lovdata:
- Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester - Kapittel. 1
- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker - Forvaltningsloven

   

Publisert av Mette Marit Bratlie. Ansvarlig Virksomhet sykehjem. Sist endret 20.11.2015
Fant du det du lette etter?
Login for redigering