Skatteoppkreveren på Nesodden

Skatteoppkreverkontoret på Nesodden hører inn under økonomiavdelingen i Nesodden kommune. Skatteoppkrever er Arve Ruud. Faglig instruksjonsmyndighet innenfor skatteområdet tilligger staten, og utøves gjennom Finansdepartementet og Skatteetaten (Skatt øst).

Kontakt skatteoppkreverkontoret

Nesodden sorterer under skattekontor Skatt øst som er overordnet instans.

Skatt Øst fastsetter hva som skal betales i skatt, mens skatteoppkrever i kommunen tar seg av innbetalinger og innkreving.

 Skatteseksjonens hovedoppgaver
- Regnskapsføring, avregning og fordeling av skatt til skattekreditorene
- Innkreving av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift
- Informasjon til og kontroll av arbeidsgivere

Våre samlede tjenester skal sikre lik behandling av skattytere/avgiftspliktige og ha god faglig kvalitet.

Spørsmål om selve likningen (inntekter/fradrag) rettes til Skatt Øst
- Se nettsidene til Skatteetaten
- Telefon: 800 80 000,


Tjenestetilbud
-
Personlig skattyter (lønnstakere, pensjonister, enkeltmannsforetak)
- Arbeidsgiver
- Upersonlig skattyter (selskap)

Aktuelle nyheter om skatt

Publisert av Marianne Rand-Hendriksen. Ansvarlig Økonomiavdelingen, seksjonsleder Gro Myklebostad. Sist endret 17.02.2011

Verktøy

Verktøy Større skriftSidekart, nettstedskartLytt til tekst, lesewebInternational, English, translation

Kontaktinformasjon

Nesodden kommune Tangenten, Kongleveien 2 Postboks 123
1451 Nesoddtangen
Telefon
: 66 96 43 00

Faks
: 66 96 47 90
Org.nr.
: 944 383 565
Kommunenr.
: 0216
Åpningstid
: Mai-aug: 8-15. Sept-april: 8-15.45

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips en venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
 
 
 
Ansvarlig redaktør Rådmann Geir Grimstad      Webredaktør Marianne Rand-Hendriksen
padlock